Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων Ελλάδα 2.0

Νέο πρόγραμμα επιδότησης
VOUCHERS

 • Νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης 31/10/2022
  Διαβάστε τον αναλυτικό οδηγό προγράμματος και προχωρήστε στην υποβολή αίτησης για τη λήψη του voucher
 • Επιδότηση 90% της καθαρής αξίας της επένδυσης
  Vouchers αξίας, από 900 ευρώ (επένδυση 1.000 ευρώ) έως 18.000 ευρώ

 • Οι επιλέξιμες επιχειρήσεις ενισχύονται στους παρακάτω άξονες δράσεων ψηφιακού μετασχηματισμού, για να:
  1. Εκσυγχρονίσουν την παραγωγική, εμπορική και διοικητική τους λειτουργία (π.χ εμπορικά λογισμικά erp, crm, κλπ).
  2. Αναβαθμίσουν τον τρόπο επικοινωνίας και συνεργασίας και να εισάγουν νέες μορφές υβριδικής εργασίας (π.χ λογισμικά τηλε-εργασίας, τηλε-παρουσιάσεων, κλπ).
  3. Ψηφιοποιήσουν τις ηλεκτρονικές συναλλαγές με πελάτες και συνεργάτες, περιλαμβανομένου και του ηλεκτρονικού εμπορίου.
  4. Αυξήσουν το επίπεδο ασφάλειας και εμπιστοσύνης στις ηλεκτρονικές συναλλαγές (πχ λογισμικά antivirus, firewall, backup, κλπ).

  ***Δεν επιδοτούνται με voucher αγορές hardware

Οδηγός Προγράμματος (Περισσότερα)

Το σχέδιο

Το Ελλάδα 2.0 είναι ένας θεμελιώδης οικονομικός και κοινωνικός μετασχηματισμός, που επιδρά στην οικονομική δραστηριότητα, αλλά και στις τεχνολογίες, τις συμπεριφορές και τους θεσμούς.

Ελλάδα 2.0 (Περισσότερα)

Επικοινωνήστε μαζί μας

Skip to content